top of page

אלבום תמונות המסך

אלבום תמונות המסך

"

תמונות מסך ללא פילטרים

 

* לחיצה אחת לצילום המסך

לחץ על הקיצור בשורת ההתראות לצילום מסך קל ומהיר.

לחץ על הלחץ המרחף ותוכל ללכוד את המסך מתי שרק תרצה.

 

* מציג צילומי המסך

המציג יכול להציג את רשימת תמונות המסך שנמצאות על גבי מכשירך.

תוכל לצפות בהן, לסובב אותן, להגדיל ולהקטין.

"

bottom of page